Kubatury komunikace

Program byl vytvořen jako nadstavbová část Podélného profilu komunikace. Pro úspěšné provedení výpočtů je nezbytné nejdříve vytvořit výkresy profilů pomocí programu Podélný profil komunikace 4. Datové soubory typu *.kom4, které tím vzniknou, jsou výchozím bodem, na kterém zahajuje práci tento program s názvem Kubatury komunikace 4.

Program obsahuje pět modulů: 
- Výpočet kubatur a ploch,
- Výkres hmotnice,
- Formulář kubatur,
- Formulář konstrukčních vrstev
- Formulář hmotnice

Výpočet kubatur a ploch:
Program provede výpočty délek a ploch na jednotlivých řezech a vypočítá plochy a kubatury mezi řezy ze vzdáleností jednotlivých řezů.
Tím jsou splněny všechny předpoklady pro vygenerování výsledkových formulářů a výkresu hmotnice.

Program provádí výpočty těchto položek:
- kubatury násypu a výkopu a hutněného násypu,
- plochu odhumusování (skrývku ornice), 
- kubaturu odhumusování
- plochu ohumusování (rozprostření ornice) v rovině a ve svahu,
- kubaturu ohumusování,
- plochu úpravy pláně a hutněné pláně
- kubaturu zemní krajnice,
- plochu svahování výkopu a násypu.

Formulář:
Formulář se sestaví automaticky. Je možné jej tisknout, editovat, ukládat ve formátu RTF (pro další zpracování např. ve Wordu) a exportovat do tabulky Excelu XLS.

   

Stažení DEMO-verze

Aktualizace

Kubatury - komunikace

14.01.18  

Manuál

Upgrade na ver. 4: novinky, ceny