Cena upgrade Výpočtu tlakové kanalizace na verzi 4.0

 Program: Verze Cena upgrade (bez DPH)

 

 Výpočet tlakové kanalizace  z verze 1.0 na verzi 4.0  2490,- Kč

 

 Přehled novinek v programu (v porovnání s verzí 1):

Program je vybaven datovým panelem "Schéma". Tento panel nahrazuje pole tlačítek (známé z verze 1). Zde se provádí sestavení schématu sítě. Panel schéma se stává jednotícím prvkem mezi programy Výpočet tlakové kanalizace 4 a Přehledný podélný profil vodovodu 4. To umožňuje vzájemnou přenositelnost dat mezi těmito programy.

Panel schéma také dovoluje zapojit do návrhu sítě program Situace 7 (import souboru cdf4vod na jednotlivé řady). Situace 7 tak přebírá úlohu odečetu vzdáleností (a případně i výšek) jednotlivých uzlů.

 

Výpočet sítě byl rozložen na jednotlivá pracovní vlákna (maximálně 32 souběžně pracujících vláken). Moderní procesory maji 4 až 8 jader. Paralelní výpočet umožňuje zapojit do výpočtu všechna jádra. Tím dochází ke zkrácení času, potřebnému k provedení výpočtu až na 10% v porovnání s předchozí verzí programu.
Byly přepracovány formulář výsledků a formulář zadání. I když může být formulář značně rozměrný, není třeba se obávat, že by se text nevešel do sloupce, nebo všechny sloupce nevešly na papír. V případě potřeby program provádí zúžení písma tak, aby se vždy vše vytisklo.
Byl přepracován algoritmus výpočtu. Předchozí verze programu byla citlivá na nastavení výpočtového parametru "Optimální měrná tlaková ztráta" pro odstředivá čerpadla. Při nevhodné volbě tohoto parametru mohlo dojít k umístění pracovního bodu čerpadla nad jeho pracovní křivku. Nyní je tento parametr nahrazen volbou "Pracovní tlak [%]". Jedná se o pracovní tlak čerpadla vyjádřený v procentech maximálního tlaku, které je čerpadlo schopné poskytnout. Projektant se tak nemusí starat o tlakové ztráty, pouze určuje, v jaké části pracovní křivky má čerpadlo pracovat. Rovněž byl optimalizován algoritmus výpočtu s ohledem na přibližování pracovního bodu čerpadla k pracovní křivce. V nové verzi programu dochází k přesnému vyvážení čerpadla již po 3, max. 5ti cyklech i u odstředivých čerpadel.
Program je vybaven modulem pro automatické aktualizace.

K provedení kontroly a následné aktualizaci je nutné připojení počítače k internetu. Kontrolu je možné provádět ručně: z menu O programu / O programu tlak_kan_4.

Kontrolu dostupnosti aktualizačního balíčku je možné provádět také automaticky, ihned při startu programu.